Sharia Wealth Academy

Sharia Wealth Academy

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya, tentang harta dari mana didapatkan dan ke mana dibelanjakan, tentang tubuhnya untuk apa digunakan”. (H.R. At-Tirmidzi)

Continue reading →

Philanthropy Management

Philanthropy Management

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya, tentang harta dari mana didapatkan dan ke mana dibelanjakan, tentang tubuhnya untuk apa digunakan”. (H.R. At-Tirmidzi)

Continue reading →

Sharia Corporate Transformation

Sharia Corporate Transformation

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya, tentang harta dari mana didapatkan dan ke mana dibelanjakan, tentang tubuhnya untuk apa digunakan”. (H.R. At-Tirmidzi)

Continue reading →

Corporate Learning Development

Corporate Learning Development

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya, tentang harta dari mana didapatkan dan ke mana dibelanjakan, tentang tubuhnya untuk apa digunakan”. (H.R. At-Tirmidzi)

Continue reading →

Celestial Business Coaching

Celestial Business Coaching

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya, tentang harta dari mana didapatkan dan ke mana dibelanjakan, tentang tubuhnya untuk apa digunakan”. (H.R. At-Tirmidzi)

Continue reading →

In House/Public Training

In House/Public Training

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya, tentang harta dari mana didapatkan dan ke mana dibelanjakan, tentang tubuhnya untuk apa digunakan”. (H.R. At-Tirmidzi)

Continue reading →